Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term inom magasinstatens löpande bokföring som bestod av månadsvis intäkt och utgift av vete, råg, korn, blandsäd, malt, gryn, mjöl, havre och ärter. Avskrivningen varierade för de olika varuslagen liksom också den andel som uppbördsmannen hade rätt till.

Finsk beskrivning

makasiinin kuukausitilanne*

vilja- ja muonavarastona toimivan makasiinin kuukausittain laskettu saatujen ja otettujen varastoyksiköiden yhteenlaskettu määrä

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 991.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

utspisningsmagasin