Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bekosta någons utgifter, särskilt utgifter för uppehälle.

Finsk beskrivning

kestitä, ylläpitää

Källor

Inga källor