Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningmedel för extra utgifter.

Finsk beskrivning

ylimääräisiä menoja varten annetut rahat

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 21.

Andra språk

Dåtida finska tarverahat