Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Typ av kassainventarium i landskontoret, som skulle utföras i juni och december. De övriga månaderna skulle olikviderade förskott endast upptas översiktligt. I det utförliga kassainventariet skulle man skilja mellan sådana förskott vilkas ersättning eller avskrivning kunde förordnas av kejsaren och sådana förskott som berodde på landshövdingens åtgärder. I det utförliga kassainventariet skulle deponerade medel införas genom specificerade förteckningar, medan de i de andra månatliga kassainventarierna endast infördes summariskt.

Finsk beskrivning

yksityiskohtainen kassainventaario

Lääninkonttorissa kesäkuussa ja joulukuussa toimitettu kassainventaario, jossa erotettiin toisistaan etumaksut, joista saatavat korvaus oli riippuvainen keisarista ja etumaksut, jotka kuuluivat maaherran toimivallan alle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1042.