Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av förrättningsmännen underskriven förteckning över de vid inventering av en kassa företedda kontanta medlen och värdepappren. Inventariet innehöll ibland också en redogörelse för den avslutade räkenskapsperiodens kassarörelse.

Finsk beskrivning

kassaluettelo

Toimitusmiehen allekirjoittama luettelo kassainventaarion yhteydessä kassassa olleista varoista ja arvopapereista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1041.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 180.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/