Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt kassans reglemente 1864, en av direktionens medlemmar som ansvarade för övervakningen av kassans penningrörelse. Kassainspektören förde kontrollbok över alla in- och utgående medel och alla de transaktioner som karmeraren ansvarade för och vilka kassainspektören måste godkänna med sin underskrift. Kassainspektören utnämndes varje år vid kassans första möte.

Finsk beskrivning

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassa kassantarkastaja

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): Ändringar och tillägg: 416 (§ 9) .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 180.

Andra språk

Dåtida finska Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassan kassanvalvoja

Tid

Synonymer

kassainspektör vid direktionen för ecklesiastik- och skolstatens änke- och pupillkassa