Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på rådman som under borgmästaren hade ansvaret för stadens kassarörelse.

Finsk beskrivning

kassaraatimies*

Pormestarin alaisuudessa kaupungin kassaliikenteestä vastannut raatimies Vanhan Suomen alueella.

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 567, 582.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 184.