Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på rådman som under borgmästaren hade ansvaret för stadens kassarörelse och för inkvarteringen av militärpersoner. I städer där uppgifterna delades mellan två personer benämndes dessa kassaherre och kvartersrådman.

Finsk beskrivning

rahasto- ja majoitusraatimies

Vanhan Suomen alueella pormestarin alaisuudessa työskennellyt raatimies, joka vastasi kaupungin kassaliikenteestä sekä sotilaiden majoittamisesta.

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 582.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 184.

Andra språk

Dåtida finska rahasto- ja majoitusraatimies