Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på rådman som hade i uppgift att biträda borgmästaren vid organiseringen av inkvarteringen av militärpersoner.

Finsk beskrivning

majoitusraatimies (Vanha Suomi)

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 567, 582, 660.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 174, 190.

Andra språk

Dåtida finska majoitusherra

Synonymer

inkvarteringsherre
kvartersherre