Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil stadstjänsteman som hade uppsikt över till exempel förvaltning och ordning i ett kvarter.

Finsk beskrivning

majoitusmestari, korttelimestari*

Siivilivirkamies, jonka tehtäviin kuuluin muun muassa hallinto ja järjestyksenpito tietyssä korttelissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 283 (qvartersmästare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska majoitusmestari

Synonymer

qvartersman
qvartersmästare