Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland person som åtminstone tidvis under senare hälften av 1700-talet avlönades av staden för att bistå vid ordnandet av inkvarteringen av militärpersoner. Kvartermästaren arbetade under kvartersrådmannen.

Finsk beskrivning

majoitusmestari

Sotilaiden majoituksesta kaupungissa vastannut henkilö Vanhan Suomen alueella.

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 658, 661.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 190.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 283.