Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Riksens ständers bank som hade överinseende över kassarörelsen.

Finsk beskrivning

kassakomissari*

Valtakunnan Säätyjen Pankin virkamies, joka valvoi pankin kassaliikennettä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1739?–1809 (Finland)