Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1948 avdelning vid Postsparbanken, vilken med en överkamrerare som avdelningschef ansvarade för bankens bokföring och kassarörelse.

Finsk beskrivning

kassa- ja kirjanpito-osasto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1951.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 260: kap. 3: 457–459 (lag om postsparbank) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1948: nr 312: § 1: 517 .