Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektiv benämning på de tre tjänstemän som hade nyckel till ränterikassan och som alltid måste närvara vid landshövdingens månatliga inventarium av kassan. Kassamännen bekräftade gemensamt landskontorets transaktioner med sina underskrifter. Kassamännen utgjordes av landskamreraren, lanträntmästaren och borgmästaren eller annan av magistraten utsedd person i länsstyrelsens residensstad.

Finsk beskrivning

kassamiehet

Yhteisnimitys niille kolmelle virkamiehelle, joilla oli avain lääninrahaston kassaan ja joiden tuli aina olla läsnä maaherran kuukausittaisen kassainventaarion yhteydessä. Kassamiehet eli lääninkamreeri, lääninrahastomestari sekä pormestari tai muu maistraatin edustaja vahvistivat yhdessä lääninkonttorin liiketoimet allekirjoituksellaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 897.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kassaman