Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoherdens inventering av kyrkböckerna, församlingens bokföring, kyrkans föremål och tillgångar samt den skriftliga handling han vid detta tillfälle upprättade för granskning vid varje prost- och biskopsvisitation, och när en ny kyrkoherde tillträdde. Allmänt: inventering av en handelsrörelse.

Finsk beskrivning

kirkon inventaario, inventaarioluettelo, omaisuusluettelo

Kirkkoherran suorittama kirkonkirjojen, saurakunnan kirjanpidon, kirkon esineistön ja varojen inventaario sekä se kirjallinen asikirja, jonka hän laati tämän inventaarion jälkeen rovastin- ja piispantarkastusten yhteydessä tarkastettavaksi sekä uuden kirkkoherran nähtäväksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 896–897.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .