Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inbunden bok vari konsistorienotarien förtecknade inventarierna i stiftets alla kyrkor och deras egendom i samband med en biskopsvisitation, inledningsvis utifrån församlingarnas inventarielängder, som från 1720 i författningarna kallas inventariebok. Konsistorienotarien justerade förändringar som skedde vid installationer av nya ämbetsinnehavare och vid kyrkoherdes eller kaplans frånfälle med påföljande nådeår. Detta slag av inventariebok infördes 1826 för att förbättra kyrkorevisionen. I kyrkolagen 1869 återinfördes inventarielängder.

Finsk beskrivning

inventaariokirja, kalustoluettelo

Sidottu kirja, johon konsistorion notaari kirjasi hiippakunnan kaikkien kirkkojen inventaariot ja niiden omaisuuden piispantarkastuksen yhteydessä. Pohjana käytettiin seurakuntien inventaarioluetteloita, joita vuodesta 1720 eteenpäin kutsuttiin inventaaariokirjoiksi.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1370: 836–837 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 171.

Andra språk

Dåtida finska kalustoluettelo, tavarakirja

Tid

Autonoma tiden

1800-tal
1900-tal

(1720)–1826–1869