Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i städer med flera kyrkor vilken granskade kyrkornas räkenskaper och inventarier. En dylik stadsbetjänt omnämns i Stockholms stater 1729.

Finsk beskrivning

kirkkoreviisori*

kaupungin kirkkojen tilejä ja kalustoa valvonut työntekijä

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkoierevisor
kyrkorevisor