Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rote bildad för kyrkliga ändamål, särskilt för läsförhör, undervisning och fattigvård.

Finsk beskrivning

kirkkoruotu*

Kirkollista tarkoitusta (lukukinkerit, opetus, köyhäinhoito) varten perustettu ruotu.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kirkkoruotu

Synonymer

kyrkorote