Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden en skola som låg nära en församlings kyrka och där lärartjänsten ofta var förenad med klockarbefattningen. I Finland kallades den vanligen klockarskola.

Finsk beskrivning

kirkonkoulu, lukkarinkoulu

seurakunnan kirkon läheisyydessä sijainnut koulu, jonka opettaja oli usein lukkari

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 62.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1700-tal–1809 (Finland)

Se vidare