Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av kyrkotiondet som var avsedd för underhåll av kyrkobyggnaden. Byggningssäden hörde tillsammans med vinsäden till den del av tiondena som Gustav Vasa inte indrog till kronan. Avgiften uppbars av kyrkvärdarna. Senare omtalas avgifterna tillsammans som vin- och byggningssäd.

Finsk beskrivning

kirkkorakennusten kunnosapitoon kerätyt kymmenykset, rakennusviljat*

Kirkkorakennusten yllpitoon tarkoitettu osa kymmenysveroista. Rakennus- ja viiniviljat kuuluivat niihin kymmenyksiin, joita Kustaa Vaasa ei ottanut pois kirkolta. Veron peri kirkkoväärti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 984.