Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som övervakade alla stadens allmänna byggnader, reparationer och andra grundverk samt därtillhörande material och instrument. En sådan fanns upptagen på Amiralitetskollegiums stat över Byggnings- och ekipagekontoret i Karlskrona 1729.

Finsk beskrivning

kaupungin rakennuskirjuri*

kaupungin yleisiä rakennuksia, korjauksia sekä rakennusmateriaaleja ja työvälinenvarastoja valvonut virkamies

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 121.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/