Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Amiralitetskollegium sorterande kontor som ansvarade för beräkningarna av materialbehovet och -kostnaderna vid de svenska flottbaserna. Kontoret leddes av en verkskommissarie med biträde av olika skrivare.

Finsk beskrivning

Rakennus- ja vaunukonttori

Amiraliteettikollegion alainen konttori, joka vastasi materiaalitarve- sekä kustannuslaskelmista Ruotsin laisvaton tukikohdissa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 121.

Andra språk

Inga termer på andra språk