Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmålsavgift som skulle användas till underhåll av kyrkobyggnaderna och inköp av nattvardsvin. Andelen hörde till den del av tiondet som inte indrogs till kronan under 1500-talet. År 1664 fastslogs att avgiften skulle uppbäras av kronofogdarna. Efter 1768 var det varje församlings interna angelägenhet att uppbära de behövliga medlen av församlingsmedlemmarna. Redovisningen sköttes då av kyrkovärdarna.

Finsk beskrivning

viini- ja rakennusjyvät

Viljamaksu, joka käytettiin kirkkorakennusten ylläpidon kustannuksiin sekä ehtoollisviinin hankintaan. Kuului veroluonteisiin maksuihin, joita ei poistettu kirkolta 1500-luvun uudistusten yhteydessä. Vuodesta 1664 maksun keräsi kruununvouti, vuodesta 1768 lähtien taas perintä siirtyi seurakunnan vastuulle ja keruun suoritti kirkon isänntöitisjä eli kirkköväärti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 468, 470.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 983–985.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): II: § 96–102: 339–340 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 403 (vinsäd).

Andra språk

Dåtida finska viini- ja rakennusjyvät

Synonymer

landskyrkornas vid- och byggningssed