Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den som vunnit ett civilt mål i rätten. Termen hade statsfinansiell betydelse under autonoma tiden bl.a. därför att avgiften för att lösa ut rättegångshandlingarna för den vinnande partens del gick till fattig- och arbetshusinrättningarna, medan den för den tappande partens del gick till kronan.

Finsk beskrivning

voittava osapuoli

Oikeusriidan voittanut osapuoli siviilioikeudellisessa prosessissa. Termillä oli valtiontaloudellista merkitystä autonomisena aikana sikäli, että voittavan osapuolen oikeusasiakirjoista maksettu lunastusmaksu meni köyhäinhoito- ja työlaitosten käyttöön, kun taas hävinneen osapuolen maksu meni suoraan kruunulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 801.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (osapuoli).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 264 (part).