Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av kyrkotiondet som var avsedd för inköp av nattvardsvin. Vinsäden hörde tillsammans med byggningssäden till den del av tiondena som Gustav Vasa inte indrog till kronan. Avgiften uppbars av kyrkovärdarna. Senare omtalas avgifterna tillsammans som vin- och byggningssäd.

Finsk beskrivning

viinijyvät

Ehtoollisviinin ostoon tarkoitettu osa kirkon kymmenyksistä. Kuului rakennusjyvien ohella siihen osaa kymmenyksistä, joita Kustaa Vaasa ei ottanut pois kirkolta.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=2624489.KA

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 984.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): II: § 103 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 403.