Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av föreskrifter upprättade för ett samhälle i avseende att reglera dess byggnadsväsende.

Finsk beskrivning

rakennusjärjestys

rakentamista säätelevä kokoelma määräyksiä

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1825 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 334.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk