Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som arbetade inom kyrkan, i motsats till präst som arbetade inom undervisningsväsendet; skolpräst. Benämningen var vanlig särskilt under 1500–1700-talen.

Finsk beskrivning

kirkkopappi*, kirkon pappi

Kirkon piirissä työskentelevä pappi.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid