Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bokförare som förde inventarie över flottans fasta föremål, inventariepersedlar. Inventarieuppbördsböckerna fördes per vapenslag eller blev införda i allmänna uppbördsböcker under titeln fartygets allmängods. Som uppbördsman fungerade vanligen den i tjänsteår äldsta tjänstgörande underofficeren.

Finsk beskrivning

inventoija

Kalustokirjanpitäjä, joka suoritti aluksen kiinteän esineistön inventoinnin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska luettelumusmies

Synonymer

inventeringsman