Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling kontanta penningmedel med vilka en institution, ett ämbetsverk eller ett företag bestrider sina löpande utgifter; konkret den plats (skåp, låda eller kista) där dylika penningmedel förvaras. Termen används också om institution eller myndighet som är avsedd för att insamla och förvara penningmedel för något bestämt ändamål, i äldre tider ofta benämnd publik kassa (till exempel pensionskassa, fond).

Finsk beskrivning

kassa, rahasto

Käteisvarat, joiden avulla instituutio, virasto tai yhtiö hoitaa juoksevat menonsa. Voi tarkoittaa myös konkreettisesti paikkaa tai esinettä, jossa varat säilytetään. Nimitystä käytetään myös instituutiosta tai viranomaisesta, jonka tehtävänä on kerätä varaa tiettyä tarkoitusta varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 933.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/