Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I sjöförsäkringssammanhang värdet av ett fartyg exklusive lasten.

Finsk beskrivning

laivakasko

Aluksen ja siihen kuuluvan kaluston vakuutus.

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 180 .

Andra språk

Inga termer på andra språk