Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avlämna eller överlämna penningmedel eller skattepersedlar in natura till en ämbetsman som erhåller dem som lön. Termen användes även om penningmedel som någon enligt tjänsteåliggande uppburit och som lämnades till offentlig kassa (till exempel fattigkassan).

Finsk beskrivning

maksusuoritus

Rahojen tai luontaistuotteina maksettavien verotuotteiden toimittaminen veropalkkana virkamiehelle. Termiä käytettiin myös viran puolesta kannettujen rahojen jättämisestä viralliseen kassaan (esimerkiksi köyhäinkassaan).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 793.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 847, 880–881, 887, 891–892, 894.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/