Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningmedel som anslagits för bestridande av utgifter inom statsförvaltningen eller i statens eller en kommuns affärsdrivande verk.

Finsk beskrivning

kassavarat

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk