Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nyckeln till kassaskrin i vilket statliga medel förvarades. Samtliga innehavare av sådana nycklar skulle med sin underskrift intyga att de medel som upptogs i kassainventariet faktiskt fanns i kassan.

Finsk beskrivning

rahastonavain

Avain kassakaappiin, jossa valtiolle kuuluvia varoja säilytettiin. Avainten omistajien tuli allekirjoituksellaan vakuuttaa, että kaikki inventaariossa luetellut varat löytyivät kassakaapista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1041.

Andra språk

Inga termer på andra språk