Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räkning som lantränteriet vid länsstyrelsen utfärdade för debitering av vissa medel.

Finsk beskrivning

rahastolasku

Lasku, jonka lääninrahasto laati tiettyjen varojen velkomista varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 644.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1050.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska räntterilasku