Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överståthållarämbetet i Stockholm med ansvar för debitering, uppbörd och redovisning av kronoutskylder inom Stockholm stads uppbördsdistrikt.

Finsk beskrivning

Tukholman veronkantokomissaari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 236.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 683 (uppbörd).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

uppbördskommissionär