Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lag eller reglemente för skatteuppbörden. Uppbördsförfattningen innehöll uppgifter om vem som beräknade skatten, uppbar och redovisade den för de skattskyldiga och den för vilken skatten uppbars.

Finsk beskrivning

veronkantosäädös

Laki tai ohjesääntö veronkantoa varten. Sisälsi tiedot siitä, kuka laski ja peri verot sekä ilmoitti niistä verovelvollisille, sekä siitä, miksi kutakin veroa kannettiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 857.

Andra språk

Inga termer på andra språk