Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom tullväsendet: Då ett fartyg inkommit med gods skulle ägaren avlämna angivningsinlaga inom åtta dagar från den dag då märkrullan ingavs till tullkammaren på lossningsorten eller, om godset ankommit från annan tullplats genom omedelbar transitförsändning, från ankomstdagen. Därefter skedde undersökning och tullbehandling av godset och om det var fråga om tullpliktiga varor, uträkning och debitering av tullavgifterna.

Finsk beskrivning

tulli-ilmoituskirja

omistajan saapuvasta lastista kahdeksan päivän sisällä antama selvitys

Källor

Guinchard, Joseph , Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok 2 , Stockholm: Norstedts 1915 , 502.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 78.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 18.

Andra språk

Dåtida finska ilmoituskirja, lastinilmoituskirja