Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den företeelse då vederbörande tjänsteman, efter i författningarna stadgade grunder, räknade ut de ordinarie skatter och utskylder som de skattskyldiga måste erlägga inom häradet eller staden under året. Termen användes även om själva underrättelsen om det belopp som skulle erläggas.

Finsk beskrivning

maksuunpano

Toiminto, jossa vastaava virkamies säädösten mukaisesti laski varsinaiset verot ja maksut, jotka verovelvollisten tuli kihlakunnassa tai kaupungissa suorittaa vuoden aikana. Temriä käytettiin myös maksettavasta summasta tiedottamisesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 831, 862–867.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .

Andra språk

Dåtida finska debiteeraus, vastattaviinpano, maksunpano, maksettavaksi paneminen, tuloutus