Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskspråkig benämning på den präst som från år 1891 till år 1918 innehade den ledande ställningen i de finska ortodoxa församlingarna. Även benämningarna föreståndare och församlingsföreståndare användes under denna period. Benämningen kyrkoherde ersattes under självständighetstiden år 1918 av föreståndare som den officiella benämningen på den ledande prästen i församlingarna.

Finsk beskrivning

kirkkoherra

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 12/1883, 61/1905, 185/1918, 47/1925.

Andra språk

Ryska nastojatel´