Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskspråkig benämning på den präst som till 1890 innehade den ledande ställningen i de finska ortodoxa katedral-/ storkyrkoförsamlingarna. Benämningen för den ledande prästen i alla ortodoxa församlingar blev 1891 kyrkoherde, men benämningarna föreståndare och församlingsföreståndare var även därefter i användning. Under självständighetstiden från 1918 till senare hälften av 1900-talet var förståndare officiell benämning på den ledande prästen i alla ortodoxa församlingar i Finland.

Finsk beskrivning

kirkkoherra, seurakunnan johtaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1878: 280–282.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 12/1883, 61/1905, 185/1918, 47/1925.