Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Synonym för föreståndare inom ortodoxa kyrkan.

Finsk beskrivning

seurakunnan esimies

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 61/1905.