Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums vågstat för att ansvara för invägningen vid koppar- eller järnvågen och under malmauktioner.

Finsk beskrivning

vaa'antarkastaja*

kaivosvaakojen tarkastaja*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

våginspektör