Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans edsvurna tjänstemän vid järnvräkeriet med uppgiften att väga och förvara det från järnbruken kommande järnet, innan det skeppades vidare. Vågmästarna tillsattes av Bergskollegium efter 1671 i varje stapelstad, dock endast i Åbo. Efter upphävandet av det bottniska handelstvånget fanns vågmästare i allt fler städer och vid bergsbruk på landsbygden. På mindre orter verkade vågmästaren även som järnvräkare.

Finsk beskrivning

vaakamestari

Valan tehnyt virkamies, joka työskenteli raudantarkastamossa tehtävänään punnita ja säilyttää ruukeista tulevaa rautaa ennen sen vientiä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 420-421. http://runeberg.org/nf/

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 , 575.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska vaakamestari

Synonymer

föreståndare för våghus
vagare
över- och undervägare i Stockholm