Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom stadsförvaltningen som skötte ärenden som berörde trafikfrågor och invägning av varor. År 1897 leddes verksamheten i Helsingfors av en kamrer biträdd av en kassör, en bokhållare och en vågmästare.

Finsk beskrivning

liikennekonttori

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 361 .

Andra språk

Inga termer på andra språk