Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär bokhållare för förråd av krigsmaterial, särskilt för artilleriet.

Finsk beskrivning

asevarikon kirjuri*, tykistön kirjuri*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 121.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

archliskrivare
artilleriskrivare