Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sparbössa för allmosor vid kyrka eller fond för understödjande av hjälpbehövande.

Finsk beskrivning

köyhäinkassa

Voi tarkoittaa sekä konkreettista keräyslipasta kirkon vieressä että erityistä rahastoa.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fattigbössa
fattigkassa