Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett lands landstridskrafter, även benämning på en större självständig enhet inom landstridskrafterna bestående av en eller flera armékårer. Flera arméer bildar en armégrupp.

Finsk beskrivning

armeija

Maan sotavoimista tai suuremmasta itsenäisesti toimivasta joukko-osastosta käytetty nimitys.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .