Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skrivare vid slussverk.

Finsk beskrivning

sulkukirjuri*, sulkulaitoksen kirjuri*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 160.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 205 (slussverk).

Andra språk

Inga termer på andra språk