Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom ett visst bevakningsområde som ansvarade för verksamheten och inspektionerna av slussanläggningar.

Finsk beskrivning

sulunvalvoja*

Tietyn valvonta-alueen virkamies, jonka tehtävänä oli sulkulaitteiden toiminnan ylläpito ja valvonta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 709 (uppsyningsman).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 325.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Andra språk

Dåtida finska sulunkaitsija