Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bokförare vid sjötullkammare.

Finsk beskrivning

meritullin kirjuri*

Källor

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/